“Från kundfokus till människofokus – Kundresan är bara början”

Allt är uppe och rullar, ni har kartlagt kundresan men trycket på kundservice är fortfarande lika stort. Hur tar man sig vidare? Vad är
nästa steg? Under vårträffen träffar vi Emma och Stefan som ger oss en inspirerande föreläsning om hur man skapar en kundservice för alla.
Här kan du läsa mer om dem och om dem och om passets innehåll.

Emma Modig, Nordic Morning

Emma är senior UX & Service Designer med fascination för att förstå problemet bakom problemet och att utforska matchen mellan användarbehov och affärsnytta.
Hon har erfarenheter från en bredd av branscher såsom finans, logistik och myndigheter.

Stefan, Nordic Morning

Stefan är senior Service Designer och har över 5 års erfarenhet av användardriven tjänsteutveckling, både inom offentlig verksamhet och privat sektor. Brinner för att skapa hållbara lösningar som förbättrar människors livsvillkor och har en positiv, långsiktig samhällsnytta.
Stefan är senior Service Designer och har över 5 års erfarenhet av användardriven tjänsteutveckling, både inom offentlig verksamhet och privat sektor. Brinner för att skapa hållbara lösningar som förbättrar människors livsvillkor och har en positiv, långsiktig samhällsnytta.


När vi pratar om kundupplevelse begränsar vi ofta perspektivet till att förstå hur våra kunder interagerar i samband med den produkt
eller tjänst som vi erbjuder. Våra kunder är dock inte bara kunder till oss utan de är ju så mycket mer än så. Kunderna är också vanliga
människor med sina yttre kontext, ekosystem av andra sammanhang, tjänster och förutsättningar som agerar och hanterar situationer
på olika sätt pga av just detta. För att få en bättre förståelse för hur vi kan bemöta våra kunder behöver vi förstå dem som människor, var
kommer de ifrån? Vilket kontext befinner de sig i när de kommer i kontakt med oss? Varför söker de kontakten från första början?
Vi kommer att prata om detta men också om hur man skapar en ”kundservice för alla” genom Universal Design och hur man på det rätta
sättet minskar trycket på sin kundservice.

Rulla till toppen