Information till våra medlemmar

Som bekant har vår målbild hela vintern varit att vi ska kunna träffas på en fysisk träff i april! 

Många företag jobbar just nu med en återgång till kontoren, något som hos många sker successivt. Trots de borttagna restriktionerna lever vi fortfarande i en pandemi, något som påverkar hur många företag ställer sig till konferenser och andra typer av fysiska möten.

Vi vill dessutom meddela att vår ordförande Cornelia, av personliga skäl, varit tvungen att omedelbart kliva av styrelsen och ordförandeposten.

Kombinationen av att vi behöver fylla på styrelsen med nya resurser, samt den pågående pandemin gör att vi tagit beslutet att ställa in vårens medlemsträff. Detta är givetvis väldigt tråkigt, men vi finner ingen annan utväg.

Vi är en stark förening med en unik sammanhållning och vilja att dela med sig av sin kunskap bland oss som medlemmar. Styrelsen är på alla sätt positiv och är övertygad om att vi nu tar avstamp mot nästa steg i föreningens utveckling.

Årsmöte kommer hållas den 18e maj. Vi hoppas att vi då tillsammans kan fylla på styrelsen, lägga pandemin (och andra fruktansvärda händelser) bakom oss och tillsammans blicka framåt mot en efterlängtad höstträff.

Rulla till toppen