Styrelse

Ordförande
Anki Wallin

Ledamöter
Lotta Johansson
Helen Hägerå
Hans Ritzler
Pontus Bårli

Suppleanter
Jessica Palm Mauritz
Kenneth Jonasson

Revisor
Jan Kolsby

Rulla till toppen