Styrelsens arbete

Styrelsen
Föreningens styrelse samordnar den löpande verksamheten samt hanterar
eventuella frågor och situationer som uppkommer under året.

Styrelsen ansvarar för en löpande kommunikation med Mitel;

  • Information från Mitel kring nya releaser, funktioner, förändringar och visioner för framtiden som vidarebefordras till medlemmarna på medlemsträffar eller via hemsidan.
  • Information till Mitel gällande frågor, önskemål och krav som framkommer från medlemmar under året och sammanställs och delges Mitel.

Styrelsen arrangerar föreningens medlemsträffar;

  • Höst och vår samt vid behov kortare träffar kring specifika ämnen.

Övriga uppgifter;

  • Ekonomisk uppföljning
  • Hemsida och sociala medier
  • Medlemshantering
  • Mitel Customer Experience Days

Hur går detta till rent praktiskt?

Detta gör styrelsen genom telefonmöten ca en gång/månad vanligtvis under kontorstid.

Förutom möten via telefon, träffas styrelsen 3-4 gånger/år för styrelsearbete.

Två av dessa möten förläggs i samband med vårens respektive hösten medlemsträffar. Detta genom att styrelsen träffas redan dagen innan, på samma plats som medlemsträffen äger rum.

Utöver det har styrelsen en planeringskonferens, vanligtvis i början av februari och om behov ytterligare en träff före alternativt efter sommaren.

Föreningen står för kost och logi och i viss mån resor i samband med möten.

Du och din arbetsgivare bidrar med din tid, din kompetens och ditt engagemang!

Rulla till toppen