Välkommen till Solidus användarförening

Välkommen till en stark och oberoende förening som jobbar helt utifrån våra medlemmars behov och intressen. Vi välkomnar alla som har ett intresse av MiCC / Solidus och våra medlemmar får exklusiv tillgång till Mitels produktdokumentation, webseminarier och utbildning, tekniska specialister, inflytande i produktutveckling mm.

Föreningen är en oberoende, icke-vinstdrivande organisation som drivs av användare. Medlemskapet är öppet för alla slutanvändarföretag och organisationer som har ett intresse i Mitels Kontaktcenterlösningar.

Tillsammans är vi en stor kund och vi samarbetar kontinuerligt med Mitel för att vidareutveckla MiCC / Solidus som plattform.

Som medlem i föreningen får du ta del av ett exklusivt nätverk där ni som medlemmar kan ta del av varandras erfarenheter. Vi träffas två gånger om året för en tvådagars medlemsträff (i dagsläget anpassat till rådande omständigheter med en heldags digital träff) med fokus på erfarenhetsutbyte, kompetenshöjning och kravställning.

Är du intresserad av bli medlem? Läs mer och anmäl dig här.

Rulla till toppen