Välkommen till Solidus användarförening

Välkommen till en stark och oberoende förening som jobbar helt utifrån våra medlemmars behov och intressen. Vi välkomnar alla som har ett intresse av MiCC / Solidus och våra medlemmar får exklusiv tillgång till Mitels produktdokumentation, webseminarier och utbildning, tekniska specialister, inflytande i produktutveckling mm.

Föreningen är en oberoende, icke-vinstdrivande organisation som drivs av användare. Medlemskapet är öppet för alla slutanvändarföretag och organisationer som har ett intresse i Mitels Kontaktcenter lösningar.

Tillsammans är vi en stor kund och vi samarbetar kontinuerligt med Mitel för att vidareutveckla MiCC / Solidus som plattform.

Som medlem i föreningen får du ta del av ett exklusivt nätverk där ni som medlemmar kan ta del av varandras erfarenheter. Vi träffas två gånger om året för en 2-dagars medlemsträff med fokus på erfarenhetsutbyte, kompetenshöjning och kravställning.

Rulla till toppen