Kallelse till årsmöte 24 april 2024

Välkomna på Solidus usergroup årsmöte för 2024

Styrelsen kommer inför årsmötet skicka in en proposition/förslag där vi föreslår att föreningen läggs ned. Detta kommer vara en beslutspunkt under mötet.

Givetvis ett tråkigt beslut, men vi ser dessvärre ingen annan väg framåt. Medlemsantalet har senaste åren sjunkit och styrelsen har under flera år haft lediga platser, som inte har kunnat tillsättas. Detta gör att vi inte har möjligheten att driva föreningen vidare.

Var: Zoom, Länk till möte: Klicka här

När: Onsdag 24/4, kl. 15:00-16:00

Ingen anmälan krävs.

Årsmöteshandlingar kommer finnas upplagda på vår hemsida från och med 9/4, på den inloggade delen, https://www.miccug.se/logga-in/

Då beslut av avveckling behöver tas vid två på varandra följande medlemsmöten kommer separat Inbjudan till ett extra medlemsmöte 15:e maj.

Välkomna!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Rulla till toppen